human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs   ,
extensions hair   ,
human hair wigs   ,
remy hair extensions    |
full lace wigs   ,
hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
lace front wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
clip in extensions   ,
extensions hair   ,
african american wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
best hair extensions   ,
extensions hair   ,
remy hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
hair extensions   ,
human hair wigs   ,
remy hair extensions   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
lace front wigs   ,
clip in extensions   ,
african american wigs   ,
best hair extensions   ,
extensions hair   ,
human hair wigs   ,
clip in hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
best hair extensions   ,
human hair wigs   ,
clip in hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,

Lærkehøjs herberg er et tilbud til hjemløse mænd og kvinder over 18 år med sociale problemer, som også har et misbrug og/eller psykiske problemer.

Hvis du ønsker at komme i betragtning til et værelse, skal du kontakte Herberget. Du kan enten ringe eller møde op. Du kan også blive henvist fra egen læge, sygehus, socialrådgiver, behandler, kriminalforsorg eller andre kontaktpersoner.

Hvis vi ikke umiddelbart kan tilbyde dig en plads, prøver vi at hjælpe dig videre på anden vis – fx til et andet botilbud. Du har også mulighed for at benytte vores natvarmestue i en periode.

Før du kan flytte ind, kommer du til en samtale. Her finder vi ud af, hvilken målgruppe du hører til og vurderer dine akutte behov for støtte.

Det koster 89 kr. per døgn at bo her.