human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs   ,
extensions hair   ,
human hair wigs   ,
remy hair extensions    |
full lace wigs   ,
hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
lace front wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
clip in extensions   ,
extensions hair   ,
african american wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
best hair extensions   ,
extensions hair   ,
remy hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
hair extensions   ,
human hair wigs   ,
remy hair extensions   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
lace front wigs   ,
clip in extensions   ,
african american wigs   ,
best hair extensions   ,
extensions hair   ,
human hair wigs   ,
clip in hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
best hair extensions   ,
human hair wigs   ,
clip in hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,

Akutboliger

Akutboligerne under Lærkehøj er etableret i seks små etværelseslejligheder i det almennyttige boligbyggeri på Frederiksberg, hvor du kan bo – som udgangspunkt i fire til seks måneder. Akutboligerne fungerer i princippet som almindelige herbergspladser (§ 110 i Serviceloven), og du betaler en døgntakst på 91 kr. for opholdet.

For at komme i betragtning til et midlertidigt ophold i en akutbolig, skal du henvende dig til herberget Lærkehøj eller Carpe Diem. Om du kan få tilbudt en akutbolig, og hvor længe du kan bo der, afgøres af Herberget Lærkehøj i samarbejde med Carpe Diem – ud fra en konkret, individuel vurdering. Typisk er det beboere fra Herberget eller brugere af Natvarmestuen, der flytter ud i akutboligerne.

Når du bor i en akutbolig, får du en støtte-/kontaktperson, der tilbyder fleksibel bostøtte et antal timer hver uge. Hvis du har brug for at vide mere om tilbuddets indhold eller visitationen, kan du ringe til Lærkehøj på tlf. 38 32 32 00.