Når du er klar til at flytte og får tilbudt en egnet bolig, skal udflytningsforløbet planlægges sammen med din kontaktperson. Økonomien skal være på plads, og vi skal vurdere, om du eventuelt har brug for midlertidig bostøtte.

Når du er flyttet ud, kan du i en periode få et gæstekort, hvis du har brug for det. Kortet giver dig adgang til kantinen og fællesstuen på hverdage i tidsrummet kl. 12-13.30.

I december modtager de beboere, der er flyttet ud i løbet af året, en julehilsen fra Lærkehøj og en invitation til juleaften. På Lærkehøj forsøger vi at gøre højtiderne til noget særligt. Vi holder fx fast i julens traditioner, pynter flot og serverer ekstra god mad.