Lærkehøjs herberg er et tilbud til hjemløse mænd og kvinder over 18 år med sociale problemer, som også har et misbrug og/eller psykiske problemer.

Hvis du ønsker at komme i betragtning til et værelse, skal du kontakte Herberget. Du kan enten ringe eller møde op. Du kan også blive henvist fra egen læge, sygehus, socialrådgiver, behandler, kriminalforsorg eller andre kontaktpersoner.

Hvis vi ikke umiddelbart kan tilbyde dig en plads, prøver vi at hjælpe dig videre på anden vis – fx til et andet botilbud. Du har også mulighed for at benytte vores natvarmestue i en periode.

Før du kan flytte ind, kommer du til en samtale. Her finder vi ud af, hvilken målgruppe du hører til og vurderer dine akutte behov for støtte.

I 2023 koster det 96,71 kr. per døgn at bo her.