Akutboliger

Akutboligerne under Lærkehøj er etableret i seks små etværelseslejligheder i det almennyttige boligbyggeri på Frederiksberg, hvor du kan bo – som udgangspunkt i fire til seks måneder. Akutboligerne fungerer i princippet som almindelige herbergspladser (§ 110 i Serviceloven), og du betaler en døgntakst på 101 kr. for opholdet.

For at komme i betragtning til et midlertidigt ophold i en akutbolig, skal du henvende dig til herberget Lærkehøj eller Carpe Diem. Om du kan få tilbudt en akutbolig, og hvor længe du kan bo der, afgøres af Herberget Lærkehøj i samarbejde med Carpe Diem – ud fra en konkret, individuel vurdering. Typisk er det beboere fra Herberget eller brugere af Natvarmestuen, der flytter ud i akutboligerne.

Når du bor i en akutbolig, får du en støtte-/kontaktperson, der tilbyder fleksibel bostøtte et antal timer hver uge. Hvis du har brug for at vide mere om tilbuddets indhold eller visitationen, kan du ringe til Lærkehøj på tlf. 38 32 32 00.