Vores tilgang til arbejdet på Lærkehøj er:

  • At støtte den enkelte til at forbedre sin generelle sociale situation, sine boligforhold og sin livskvalitet.
  • At sikre alle beboere et så fagligt kvalificeret og helhedsorienteret tilbud som muligt.
  • At yde en velovervejet og mangesidig omsorg og hjælp, der er tilpasset den enkeltes behov.
  • At møde alle beboere og brugere fordomsfrit og med respekt, accept og tillid.
  • At inddrage beboere og brugere i alle forhold omkring deres situation, så vi ikke handler for, men sammen med beboere og brugere.
  • At bidrage til den politiske og offentlige debat på hjemløseområdet.